1 Bitcoin = € 7.419,36

1 Ethereum = € 528,84

1 Litecoin = € 126,72

Algemene voorwaarden - Digitale valuta kopen/verkopen

Laatste wijziging: 15-11-2017
 1. U bent ten minste 18 jaar oud of je hebt toestemming van een ouder of voogd.
 2. U koopt bij ons digitale goederen (crypto valuta) zonder vaste waarde. Bij een aankoop gaat u akkoord met de waarde die Coin Meester op dat moment heeft bepaald.
 3. De koers van digitale valuta kan sterk fluctueren. Wij geven geen enkele garantie voor enig waarde behoud in de toekomst.
 4. Door de grote fluctuatie van de koers van de digitale valuta, stellen wij de definitieve waarde vast zodra uw betaling wordt gestart. Deze verschijnen voor betaling in het overzicht bij uw bank.
 5. Wij zullen de digitale valuta aan het opgegeven adres leveren door middel van een ondertekende transactie. In het uitzonderlijke geval dat er iets mis gaat heeft u recht op ondersteuning van Coin Meester.
 6. Een voltooide betaling via een van onze betaalmethoden alsmede het verzenden van een digitale valuta transactie kan niet ongedaan gemaakt worden. Het is uw verantwoordelijkheid dat u het juiste adres voor de digitale valuta invoert.
 7. Coin Meester is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzenden/aankopen van een digitale valuta welke door een derde partij zijn veroorzaakt.
 8. Vanwege de hevige fluctuaties kunnen digitale valuta niet geretourneerd of geruild worden.
 9. Het is belangrijk dat u uw digitale valuta veilig opslaat. Wij kunnen u hierover informeren en adviseren maar het opslaan van digitale valuta blijft te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid.
 10. Bestellingen boven een vooraf aangegeven grensbedrag (standaard €100,-) wordt verplicht éénmalig een verificatie van e-mailadres, bankrekeningnummer te doorlopen alvorens de digitale valuta worden opgestuurd. Dit proces neemt doorgaans niet meer dan vijf à tien minuten in beslag. Indien nodig behoudt Coin Meester het recht om een aanvullende identiteitsverificatie te vragen aan de klant. Het is niet mogelijk om de koopovereenkomst tussentijds te laten ontbinden als gevolg van koersschommelingen.
 11. Het is niet toegestaan onze diensten te gebruiken om een betaling direct aan een webshop of andere derden te verrichten. Vult u toch het adres van iemand anders in, dan is dit geheel op eigen risico. Coin Meester behoudt zich het recht voor dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.
 12. Bij vermoeden van misbruik of fraude behoudt Coin Meester zich het recht voor om transacties op te schorten of te annuleren totdat de legitimiteit van de transactie is vastgesteld.
 13. Op alle transacties is het Nederlandse recht van toepassing.
 14. In het geval van overmacht, bankstoring of andere ongewone / onvoorziene omstandigheden, waarbij uw betaling niet of niet tijdig verwerkt kon worden, heeft Coin Meester een beslissende stem en kan besloten worden tot annulering van de bestelling en restitutie van het aankoopbedrag.
 15. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid voor schade of ongemak (mede) veroorzaakt door virussen of andere cyberaanvallen.
 16. U verkoopt bij ons digitale goederen (crypto valuta) zonder vaste waarde. Bij een aankoop gaat u akkoord met de waarde die Coin Meester op dat moment heeft bepaald.
 17. Bij een verkoop verstuurd u, uw digitale valuta naar een door ons opgegeven adres. Wij zullen de betaling pas uitvoeren nadat de transactie door het netwerk bevestigd is.
 18. De digitale valuta dienen binnen 10 minuten na ons aanbod te zijn ontvangen, als dit niet het geval is worden de digitale valuta geretourneerd.
 19. Uitbetalingen worden door ons meerdere keren per dag gedaan. Van bank naar bank kan dit soms voor vertraging zorgen.
 20. Als de digitale valuta niet binnen een redelijke termijn (60 minuten) kan worden bevestigd behoud Coin Meester zich het recht voor om de digitale valuta te retourneren.  Het is belangrijk dat u voldoende transaction-fee meegeeft met de transactie
 21. De verantwoordelijkheid voor het verstrekken van de juiste gegevens ligt bij de klant. Eventuele schade die ontstaat door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet worden verhaald op Coin Meester.
 22. Wanneer een bedrag teruggestort wordt op onze rekening door het invullen van onjuiste bankrekening informatie zijn wij genoodzaakt €12,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 23. Het verhandelen van digitale valuta is op dit moment niet onderhevig aan de BTW
 24. U verklaart dat de aangeboden digitale valuta op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst. In sommige gevallen wordt de herkomst van digitale valuta gecontroleerd en kan om aanvullende informatie gevraagd worden. Coin Meester heeft het recht een transactie tijdelijk op te schorten tot de legitimiteit is vastgesteld. Mochten wij de legitimiteit niet kunnen verifiëren dan worden digitale valuta ter waarde van het uitbetaalbedrag geretourneerd volgens de Coin Meester koopprijs op het moment van retourneren.
 25. Coin Meester is volgens de wet verplicht periodieke controles uit te voeren op klanten met veel en of grote transacties. Wij kunnen hierbij om aanvullende informatie vragen. Coin meester kan hierbij de transactie opschorten totdat de controles zijn voltooid.
 26. Het rekeningnummer dat u aan ons opgeeft moet op uw naam staan. Het is niet toegestaan anonieme rekeningnummers te gebruiken, of een rekeningnummer dat niet op uw naam staat. Er zal dan geen uitbetaling plaats vinden.
 27. U verklaart eigenaar te zijn van het opgegeven rekeningnummer en alle andere gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.